Contact

Wil je een leuke quiz van KWISJES bestellen?
Of heb je een vraag over de quizzen die KWISJES maakt?
Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op.

KWISJES is te bereiken via info@kwisjes.com.
Je kunt ook het contactformulier invullen op de homepage.
KWISJES neemt dan zo spoedig mogelijk contact op.

Kijk eens op Facebook: https://www.facebook.com/Kwisjes.

Privacy

PRIVACYVERKLARING

KWISJES gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Ze worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de AVG.

KWISJES is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KWISJES maakt gebruik van persoonsgegevens bij het aannemen van diensten.
De privacygegevens van bezoekers van de website of afnemers van onze diensten dient te worden gewaarborgd.


KWISJES is te bereiken via info@kwisjes.com

KWISJES verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

KWISJES verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

KWISJES bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 1 jaar voor accounts. Wanneer u in die tijd geen aanbesteding heeft geplaatst, zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. Orders die niet worden voltooid (bijvoorbeeld, wanneer er geen betaling wordt ontvangen), geannuleerd zijn of mislukt zijn, worden na 3 maanden verwijderd.

KWISJES verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KWISJES blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.